EURO COMBI TAXI

Vďaka rýchlosti, spoľahlivosti a kvalite vybavovania objednávok získala najväčší podiel na prešovskom trhu taxislužieb v množstve denne vybavovaných objednávok. Stala sa tiež najväčšou taxislužbou v Prešove v počte motorových vozidiel zabezpečujúcich taxislužbu.