JO-MA TAXI

Napište vlastníkovi

Našou snahou a samozrejme snahou našich vodičov je získať si Vašu dôveru. Chápeme pod ňou seriózny prístup k zákazníkovi, bezpečnú jazdu motorovým vozidlom, príjemný pocit z jazdy a zanechanie dobrého dojmu z poskytovania našej služby. Náš tím sa snaží o spoľahlivé plnenie každodenných úloh a nerobí rozdiely medzi zákazníkmi. Dodržanie temínu objednávky, presnosť a korektnosť sú predpokladom na vybudovanie si vzťahu s našimi zákazníkmi.