MAXI TAXI

Firma Maxi Taxi vznikla v roku 1993. Začiatky, tak ako v každej podobnej firme boli dosť ťažké, ale časom sa firma profilovala vo svojom packete služieb na veľmi slušnej úrovni. Kým v počiatku bol autopark firmy postavený na rôznych značkách automobilov, časom sa firma rozhodla pre stále sa skvalitňujúcu značku ŠKODA