MKcar TAXI Žilina

Napište vlastníkovi

Výsadami MK CAR TAXI Žilina je spoľahlivosť, presnosť, zodpovedný prístup a promtnosť. Kladieme dôraz na profesionalitu a vysokú úroveň poskytovaných služieb – dbáme o spokojnosť nášho zákazníka.