Je UBER legálny alebo nie? 1.časť

Úvod » uber » Je UBER legálny alebo nie? 1.časť

Väčšina zainteresovaných ľudí vidí spoločnosť UBER ako technologického inovátora a rytiera v bielom zbroji proti klasickým taxikárom, ktorí zákazníkov zdierajú a zavádzajú.

Za tento stav si taxikári môžu sami, nakoľko je to z istej miery pravda – existuje mnoho taxikárov, ktorí nepodnikajú poctivo – ide najmä o tých, ktorí stoja pred hlavnou vlakovou stanicou, autobusovou stanicou, v centre mesta na Hurbanovom nám. alebo na Hviezdoslavovom nám. Samozrejme ani zďaleka nie všetci taxikári sú takíto.

Na druhej strane sú tu média a excelentný marketingový tím spoločnosti UBER, ktorí sa starajú o to, aby bola táto spoločnosť vždy zobrazovaná ako obeť, ako tí, na ktorých taxikári neustále útočia. Ako to však v skutočnosti je?

Je UBER taxislužba?

Zákony platia pre všetkých, pre spoločnosť UBER však zrejme nie. Nižšie stručne popisujeme tie, ktoré táto spoločnosť nedodržuje:

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (§ 8 v spojení s § 26 ods. 1) jasne hovorí, že spoločnosť, ktorá prevádzkuje osobnú dopravu vozidlami s obsaditeľnosťou najviac ôsmich cestujúcich, spadá pod definíciu prevádzkovania taxislužby. Do tejto kategórie patrí aj spoločnosť UBER. Tvrdiť, že ide o tzv. “ridesharing”, je už na prvý pohľad úplne naivné. Je viac než zjavné, že táto spoločnosť je taxislužbou. Všetky taxislužby spadajú pod prísnu štátnu kontrolu a reguláciu. Na ich prevádzku je potrebné mať koncesiu – povolenie z referátu dopravy príslušného samosprávneho kraja. Spoločnosť UBER žiadnu koncesiu na prevádzkovanie taxislužby nemá.
V prípade, že by sa spoločnosť UBER tvárila iba ako sprostredkovateľ, povinnosť mať koncesiu prechádza na samotných vodičov. Vodiči spoločnosti UBER však koncesiu na prevádzkovanie taxislužby tiež nemajú. Táto informácia bola potvrdená samotnou spoločnosťou UBER.

V zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (§ 30 ods. 1 písm. a)) musia byť všetky vozidlá taxislužby nahlásené a uvedené v koncesii danej taxislužby. Keďže spoločnosť UBER nie je registrovaná taxislužba, logicky, žiadne vozidlo nie je nahlásené a uvedené v koncesii.
V prípade, že by sa spoločnosť UBER tvárila iba ako sprostredkovateľ, povinnosť mať vozidlá nahlásené v koncesii prechádza na vodičov. Avšak aj tu platí, keďže vodiči koncesiu nemajú, žiadne vozidlo nemôžu mať nahlásené.

V zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (§ 28 ods. 1) musia mať všetci vodiči taxislužby preukaz vodiča taxislužby a musia prejsť skúškami vodiča taxislužby pred skúšobnou komisiou. Vodiči spoločnosti UBER tento preukaz nemajú. Za volant vozidla tejto spoločnosti si môže sadnúť takmer hocikto, stačí vyplniť online formulár na ich stránke, pričom predložiť tento preukaz nie je vyžadované.

V zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (§ 30 ods. 1 písm. c)) v spojení so zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii (§ 8) a prílohou č. 18 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole, platí že na meranie vzdialenosti cesty a následný výpočet ceny za jazdu vozidlom taxislužby musí byť použitý certifikovaný taxameter s maximálnou odchýlkou 2%. Tento taxameter musí byť overený a zaplombovaný príslušnou inštitúciou, ktorá overuje, či je v ňom všetko nastavené podľa zákona. Vodiči spoločnosti UBER taxametre nemajú a vzdialenosť merajú podľa systému GPS, ktorý má vyššiu odchýlku ako minimálnu povolenú a nepodlieha absolútne žiadnej kontrole.

V zmysle prílohy č. 18 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. (druhá časť, bod 1 vyhlášky) platí, že taxameter vozidla taxislužby smie účtovať čas – stojné – iba v prípade, že vozidlo sa pohybuje rýchlosťou menšou ako určitá konštanta, závislá na sadzbe a type vozidla, v praxi je to však vždy nízka rýchlosť. V spoločnosti UBER účtujú čas bez ohľadu na rýchlosť vozidla, čo je v priamom rozpore s týmto právnym predpisom.

V zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR č. 578/2006 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách (§ 47 a § 67) musia byť všetky vozidlá využívané na taxislužbu podrobené technickej kontrole a emisnej kontrole každý rok bez ohľadu na rok výroby vozidla. Vozidlá spoločnosti UBER tieto kontroly v uvedených časových frekvenciách nepodstupujú, sú povinné dostaviť sa na kontroly iba raz za 4 roky, resp. každé dva roky (podľa veku vozidla) ako všetky iné bežné vozidlá v cestnej premávke.

V zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (§ 29 ods. 1 písm. I), § 30 ods. 1 a § 48 ods. 3 písm. f)) musia byť všetky vozidlá taxislužby riadne označené, musia mať transparent, cenník vnútri i vonku a vonkajšie označenie prevádzkovateľa. Súčasťou každého vozidla musí byť taktiež prepravný poriadok a sadzba základného cestovného. Žiadne vozidlo spoločnosti UBER túto zákonnú požiadavku nespĺňa.

V zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (§ 87) musia všetci vodiči prejsť pravidelnou povinnou všeobecnou lekárskou prehliadkou vrátane vyšetrenia zraku, nakoľko nesú zodpovednosť za posádku vo vozidle. Vodiči spoločnosti UBER tieto vyšetrenia absolvovať nemusia.

V zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (§ 88) musia všetci vodiči taxislužby prejsť pravidelnými psychologickými vyšetreniami. Vodiči spoločnosti UBER nimi neprechádzajú.

V neposlednom rade je tiež potrebné konštatovať, že správanie spoločnosti UBER je nekalosúťažným konaním v zmysle Obchodného zákonníka (§ 44 a nasl.). Nie je nič férové na tom, ak určitý súťažiteľ vstúpi na regulovaný trh taxislužieb a začne na ňom podnikať bez dodržiavania akýchkoľvek pravidiel. Pretože práve dodržiavanie pravidiel zákonnej regulácie vyžaduje vynakladanie nie malých finančných prostriedkov, a ktorýkoľvek súťažiteľ potom dokáže získavať konkurenčnú výhodu tým, že porušuje pravidlá a tým šetrí všetky takéto náklady.

Už len z vyššie uvedeného textu je zrejmé, ako spoločnosť UBER a jej vodiči ignorujú a priamo porušujú povinnosti ustanovené zákonmi a právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Neplatia snáď zákony pre všetkých? Alebo sa tieto zákony multi-miliardových zahraničných spoločností netýkajú?
Akákoľvek slovenská taxislužba by potom mohla ignorovať zákony a zrušiť si koncesiu. Mohli by všetci razom zmeniť spôsob účtovania z taxametra na účtovanie podľa GPS cez mobilnú aplikáciu. Všetkým to zníži náklady na taxametre a ich kontrolu, zníži náklady na preukazy, vodiči sa jednoduchšie dostanú za volant taxíku, nebudú podliehať zdravotným prehliadkam a ich vozidlá nebudú musieť chodiť na pravidelné kontroly. Navyše, všetci zákazníci by mohli byť zavádzaní nízkymi cenami za kilometer a vysokými poplatkami za čas, ktorý vo vozidle strávia. To neznie reálne, však? Ani to nie je, ale pre spoločnosť UBER očividne áno. Tu už začíname vidieť, že táto spoločnosť ani zďaleka nie je tak čistá, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Pokračujme na druhú časť článku o UBER, kde sú ešte väčšie prekvapenia.

zdroj:otaxi

Close Comments

2 Thoughts on “Je UBER legálny alebo nie? 1.časť

  1. Konečne presne, prehľadne napísaná a hlavne vysvetlená pravda o nelegálnosti Uberu!!!

  2. Moj komentar na vsetky diely tohto clanku su na konci 3 dielu, avsak musim komentovat prve autorove vety. Na sk je volna tvorba cien, to znaci ze ceny za sluzby si kazdy urcuje sam, to plati aj o vyssie spomenutych taxikaroch ktory su takzvany nezapojeny. To znamena ze nejazdia pod firmou a nemaju firemne ceny. Je na kazdom zakaznikovy aby si preveril cenu jazdneho ktoru musi mat taxi na dverach, napokon popisalo sa o tom dost. Snahou bolo zaviest v Ba jednotnu maximalnu sadzbu za km, no bohuzial snaha stroskotala na postoji magistratu ktora sa ohanala presne tou vetou…volna tvorba cien!!!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ďalším používaním tejto stránky súhlasíte s používaním Cookies viac informácií

Nastavenia súborov cookies na tejto webovej stránke sú nastavené tak, aby umožnili "cookies", aby vám poskytli najlepšie skúsenosti s prehliadaním. Ak naďalej používate tieto webové stránky bez toho, aby ste zmenili nastavenia súborov cookies alebo kliknete na tlačidlo "Prijať" nižšie, súhlasíte s tým.

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

ČO SÚ SÚBORY COOKIES A AKO FUNGUJÚ?

Cookies sú malé súbory, ktoré do Vášho počítača, mobilu alebo tabletu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory sa ukladajú do zložky príslušného internetového prehliadača, ktorý pri prezeraní webových stránok používate. Ak webovú stránku navštívite opakovane, Váš internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Tým je zvyčajne zabezpečovaná správna funkčnosť webových stránok.

AKO SÚBORY COOKIES POUŽÍVAME?

Tieto webové stránky používajú súbory cookies pre účely zabezpečenia ich riadne funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické účely v záujme neustáleho zlepšovania nastavenie týchto stránok a ďalej súbory cookies na účely zobrazovania reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú úplne anonymné a nespájame je so žiadnou konkrétnou osobou.

AKO MÔŽEM SÚBORY COOKIES SPRAVOVAŤ A ZAKÁZAŤ?

Súbory cookie si môže každý užívateľ spravovať vo svojom internetovom prehliadači. Rôzne internetové prehliadače majú rôzne postupy na zakázanie alebo povolenie súborov cookies, ktoré zvyčajne nájdete v ponuke Možnosti alebo Nástroje. Priamo v internetovom prehliadači tak máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies môže však spôsobiť, že nebudete môcť používať niektoré základné funkcie webových stránok.

AKO DLHO SI INFORMÁCIE PONECHÁVAME?

To, ako dlho si získané dáta ponechávame, závisí vždy na príslušnom type cookies. Platnosť súborov typu “session cookies” vyprší hneď po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookies, vrátane lokálnej prístupných objektov (“Flash cookies”), môžu mať platnosť aj niekoľko mesiacov.

Zrušiť