Taxi informačný portal:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 03.11.2014 spustilo pre širokú verejnosť informačný portál www.infotaxi.sk . Vďaka tejto stránke je možné získať informácie o prevádzkovateľoch taxislužby, ktorým bola vydaná koncesia podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zároveň overiť, či prevádzkovateľ taxislužby je držiteľom koncesie na prevádzkovanie taxislužby a či vozidlo používané na prepravu má prevádzkovateľ taxislužby zapísané v koncesii ako vozidlo taxislužby.

CECH TAXI

ÚNIA TAXIKÁROV

Kontakty na úrady:

Okresný úrad Banská Bystrica

Okresný úrad Bratislava

Okresný úrad Košice

Okresný úrad Nitra

Okresný úrad Prešov

Okresný úrad Trnava

Okresný úrad Trenčín

Okresný úrad Žilina

 Metrológia taxametrov:

Zákaznícka linka: 0850 111 332